10:12, 29/12/2021

Xã Ninh Trung đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 29-12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

 

 

Sáng 29-12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. 

 

Xã Ninh Trung đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Ninh Trung đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Qua 10 năm thực hiện Chương trình NTM, đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã khang trang sạch đẹp, đời sống kinh tế - xã hội được cải thiện, xã không còn nhà tạm dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,79%; 99,82% người lao động có việc làm thường xuyên. Những năm tới, xã Ninh Trung đặt mục tiêu duy trì các tiêu chí NTM và phấn đấu đạt NTM nâng cao.
 
Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM cho nhân dân và cán bộ xã Ninh Trung; tặng bằng khen cho 1 hộ gia đình, 1 cá nhân. UBND thị xã Ninh Hòa tặng giấy khen cho 4 tập thể, 2 hộ gia đình, 12 cá nhân. UBND xã Ninh Trung tặng giấy khen cho 9 tập thể, 2 hộ gia đình và 19 cá nhân.
 
H.Đ