10:03, 07/03/2019

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự chung tay, góp sức của cấp ủy chính quyền, người dân để mang đến diện mạo mới cho khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Thời gian qua, việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) đã nhận được sự chung tay, góp sức của cấp ủy chính quyền, người dân để mang đến diện mạo mới cho khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Đổi thay ở một xã nông thôn mới


Cam Hiệp Bắc là xã miền núi của huyện Cam Lâm đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2018. Giờ đây, diện mạo nông thôn có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện ổn định, phát triển…

 

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã đem đến diện mạo đổi thay cho nhiều địa phương trong tỉnh. (

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã đem đến diện mạo đổi thay cho nhiều địa phương trong tỉnh.


Trên địa bàn xã đang có những mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã (HTX) nuôi gà Phát Tài (thôn Trung Hiệp 1) được thành lập khoảng giữa năm 2017, với hoạt động chính là nuôi gà thịt cung cấp cho thị trường. Khi chúng tôi đến, HTX này vừa xuất lứa gà đầu tiên của năm 2019 và đang thực hiện việc vệ sinh chuồng trại để chuẩn bị cho đợt nuôi tiếp theo. “Trại nuôi gà có diện tích 1.200m2, được áp dụng công nghệ nuôi gà lạnh. Mỗi năm, HTX xuất bán 4 đợt với số lượng 1.200 con/đợt, sau khi trừ chi phí, thu nhập của HTX đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/năm”, ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ nhiệm HTX cho biết.


Tại thôn Trung Hiệp 2, UBND xã Cam Hiệp Bắc đã vận động 15 hộ tham gia vào mô hình trồng, chăm sóc cây xoài Úc trên diện tích 18,5ha với tổng số vốn thực hiện hơn 1,6 tỷ đồng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, mô hình đã chủ động làm xoài trái vụ. Sau gần 2 năm triển khai, thu nhập bình quân của mỗi hộ sau khi trừ chi phí cũng đạt từ 200 đến 300 triệu đồng/ha/năm.


Đến nay, toàn huyện đã có 7/12 xã đạt chuẩn NTM với 6 HTX sản xuất, 22 tổ hợp tác. “Nhìn chung, việc xây dựng NTM đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các cấp ủy chính quyền luôn xem xây dựng NTM là nhiệm vụ hàng đầu”, ông Lê Đình Cường - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm đánh giá.


Cú hích từ phong trào thi đua


Từ phong trào thi đua xây dựng NTM, năm 2018, toàn tỉnh có 7 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 42/94 xã (tỷ lệ 44,6%). Để kịp thời ghi nhận nỗ lực của các tổ chức, cá nhân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện sơ kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018”. Qua đó, đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.


Bước sang năm 2019, toàn tỉnh có 8 xã được chọn để hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn NTM, trong đó phấn đấu có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí. Theo ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, để phong trào xây dựng NTM đạt kết quả tích cực, các cấp, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Các phong trào thi đua cần tập trung vào mục tiêu huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn bảo đảm phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, theo hướng tập trung các cây trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển trong vùng; thay đổi giống mới, thâm canh tăng năng suất, tăng sản lượng và theo hướng an toàn phục vụ cho phát triển đô thị, du lịch. Mặt khác, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời và triển khai hiệu quả các đề án, chương trình trọng tâm như: Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn; Đề án phát triển kinh tế hợp tác... Tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất tiên tiến, để từ đó nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh; hoàn thiện, ban hành bổ sung các chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn…


Giang Đình