Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa hoạt động

Thứ Năm, 05/05/2022, 22:08 [GMT+7]

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa hoạt động

Với mục tiêu “tất cả vì khách hàng”, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ luôn là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Những năm qua, KBNN Khánh Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ điện tử cho cá nhân, đơn vị giao dịch và quản lý hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.


Quản lý ngân sách nhà nước hiệu quả


Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), triển khai Dự án hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN, Dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với các ngân hàng thương mại…, KBNN Khánh Hòa đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm: Vietinbank Khánh Hòa, BIDV Khánh Hòa, Agribank Khánh Hòa, Vietcombank Khánh Hòa, MB Khánh Hòa, SeABank Nha Trang, SHB Khánh Hòa và LienVietPostBank Khánh Hòa. Qua triển khai thực hiện cho thấy, việc truyền dữ liệu điện tử từ cơ quan kho bạc sang cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan kịp thời, khớp đúng; việc phối hợp thu NSNN thực hiện hiệu quả.

 

Công chức Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tác nghiệp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Công chức Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa tác nghiệp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.


Bên cạnh đó, để tập trung nhanh nguồn thu NSNN, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện mở tài khoản thanh toán ngoại tệ USD tại Vietcombank Khánh Hòa; bổ sung thu qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; thu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh; triển khai diện rộng truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế và KBNN. Nhờ đó, mạng lưới tài khoản chuyên thu từng bước được mở rộng, đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu NSNN, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu NSNN…


Đối với kiểm soát chi NSNN, KBNN Khánh Hòa đã triển khai ứng dụng công nghệ cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi NSNN phục vụ cho việc lập, phân bổ và thực hiện kế hoạch ngân sách trung hạn, hàng năm; thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua kho bạc. Đồng thời, đổi mới phương thức kiểm soát chi theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với việc phân cấp, giao trách nhiệm giải trình cho đơn vị sử dụng ngân sách. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian thanh toán vốn từ 4 ngày xuống còn 1 ngày với khoản tạm ứng và 80% khoản thanh toán khối lượng hoàn thành theo hình thức thanh toán trước, kiểm soát sau; đối với các khoản thanh toán còn lại cũng chỉ tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


Về tổng kế toán nhà nước và báo cáo ngân sách, báo cáo tài chính nhà nước, KBNN Khánh Hòa thu thập dữ liệu kế toán tại tất cả các đơn vị kế toán nhà nước, cho phép kết xuất thông tin, báo cáo phản ánh toàn bộ thông tin tài chính nhà nước có nguồn gốc từ NSNN tỉnh hoặc do tỉnh quản lý là cơ sở thông tin đa chiều để các cấp lãnh đạo phân tích, đánh giá hiệu quả chi tiêu công, phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.


Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến


Thời gian qua, KBNN Khánh Hòa đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và thực hiện tốt liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (DVCTT - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - Thanh toán song phương điện tử) với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên chương trình, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của đội ngũ công chức KBNN, chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị sử dụng ngân sách khi lập và kiểm soát hồ sơ, chứng từ trên hệ thống DVCTT. Để gia tăng tiện ích liên thông, KBNN Khánh Hòa triển khai thực hiện Quyết định số 935 ngày 4-3-2022 của Tổng Giám đốc KBNN về quy định chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống DVCTT KBNN. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách có thể kết nối, tích hợp dữ liệu trực tiếp từ phần mềm ứng dụng của đơn vị vào hệ thống DVCTT, giúp giảm thiểu việc nhập, xử lý dữ liệu trùng lặp nhiều lần. Qua đó, tăng cường trải nghiệm của người dùng, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của KBNN, đồng thời giảm tải cho hệ thống DVCTT KBNN.


Việc vận hành và cung cấp DVCTT trên phạm vi rộng đã hình thành kênh giao dịch điện tử của KBNN để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch với KBNN. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại, chờ đợi cho khách hàng, việc sử dụng DVCTT với chữ ký số đã tăng cường tính bảo mật, tránh việc giả mạo chữ ký, con dấu của đơn vị, giúp khách hàng cũng như KBNN có thể giám sát quá trình xử lý hồ sơ và kiểm soát chi NSNN, nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch trong công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng và giao dịch với khách hàng nói chung. Ngoài ra, việc DVCTT hỗ trợ lấy số liệu tự động trên TABMIS đã giúp việc đối chiếu, xác nhận số liệu của đơn vị giao dịch tại KBNN được chính xác, nhanh chóng, giảm thiểu sai sót trong quá trình đối chiếu, góp phần đảm bảo an toàn tiền, tài sản của Nhà nước.


Triển khai thực hiện bản “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin hướng tới kho bạc số”, KBNN Khánh Hòa triển khai Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD). Chương trình ĐTKB-GD hỗ trợ công tác quản lý kiểm soát chi các dự án theo tổng mức đầu tư, hợp đồng và dự toán đối với trường hợp không thực hiện theo hợp đồng, kế hoạch vốn hàng năm, quản lý cam kết chi; được kết nối với các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ khác. Chương trình ĐTKB-GD thực hiện quản lý các giao dịch phát sinh liên quan đến chi đầu tư qua KBNN đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN. Việc cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác số liệu giải ngân vốn đầu tư công qua KBNN sẽ giúp KBNN, chính quyền các cấp có đầy đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.


Với những nỗ lực cải cách hành chính trên nền tảng công nghệ hiện đại, KBNN Khánh Hòa đã cung cấp 100% thủ tục thực hiện DVCTT mức độ 4. Đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Khánh Hòa đã làm chủ được công nghệ, phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn thông qua phương thức điện tử và hướng đến số hóa cùng hệ thống KBNN tiến nhanh đến mục tiêu kho bạc số vào năm 2030 như Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra.  


NGUYỄN ĐỨC MẠO 

.

các thông tin tiện ích