11:09, 21/09/2020

Tuyên truyền việc khảo sát đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh

Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến về đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.

Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phiếu khảo sát trực tuyến về đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.


Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Niêm yết tại bộ phận một cửa các cấp; đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử và tạo Banner liên kết đến các mẫu phiếu khảo sát trực tuyến (website cchc.khanhhoa.gov.vn); qua trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao cấp huyện, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; qua hệ thống chính trị cơ sở đến tận thôn, tổ dân phố; đăng tải trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo... và các kênh thông tin khác do cơ quan quản lý (nếu có); niêm yết ở các vị trí thuận lợi.


Việc truyền thông được tiến hành từ ngày 18-9 đến 2-10 đối với hình thức thông báo trên đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và từ ngày 18-9 đến 30-10 đối với các hình thức còn lại.


Được biết, triển khai Kế hoạch khảo sát đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 của Bộ Nội vụ, lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ và Bộ Nội vụ sẽ khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từ tháng 9 đến tháng 12 (trong và ngoài giờ hành chính) tại trụ sở làm việc hoặc nhà riêng. Bên cạnh đó, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có thể đóng góp ý kiến trực tuyến theo đường dẫn: http://bit.ly/2FE3Ddv (đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp) và http://bit.ly/2ZMArs5 (đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh). Việc khảo sát trực tuyến được thực hiện đến hết ngày 2-10.


N.V