Công bố các thủ tục cho phép nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích

Thứ Năm, 03/09/2020, 21:51 [GMT+7]

Công bố các thủ tục cho phép nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28-8.


Theo danh mục này, có 986 TTHC cho phép thực hiện bưu chính công ích với 1.143 quy trình; 354 TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 2 với 397 quy trình; 331 TTHC thực hiện mức độ 3 với 355 quy trình; 300 TTHC thực hiện mức độ 4 với 391 quy trình; 351 TTHC cho phép thanh toán trực tuyến với 451 quy trình. Các TTHC cho phép thực hiện mức độ 4 và thanh toán trực tuyến thuộc nhiều lĩnh vực như: hộ tịch, quản lý hoạt động xây dựng, văn hoá cơ sở, đất đai, thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, lưu thông hàng hoá trong nước, kinh doanh khí, mỹ phẩm, dược phẩm, khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh bất động sản, thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn, quốc tịch, thủy sản, thú y...


UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến; thực hiện bưu chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thực hiện bưu chính công ích; đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật danh mục trên vào hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; bảo đảm việc cung cấp TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích được thuận lợi, thông suốt; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh; báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các cơ quan, địa phương, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.


N.V

.

các thông tin tiện ích