24 đơn vị được xếp hạng Tốt về thực hiện cải cách hành chính

Thứ Năm, 30/01/2020, 18:30 [GMT+7]

24 đơn vị được xếp hạng Tốt về thực hiện cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa công bố chỉ số và xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong số 44 cơ quan, đơn vị được đánh giá, có 24 đơn vị xếp hạng Tốt với chỉ số đạt từ 85,21% trở lên; 19 đơn vị xếp hạng Khá và 1 đơn vị xếp hạng Yếu, không có đơn vị xếp hạng Trung bình.

Trong 24 đơn vị xếp hạng Tốt, khối các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có 12 đơn vị gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông (cùng đứng đầu khối với chỉ số 93,43%); Thanh tra tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Ban Dân tộc; Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Sở Nội vụ; Sở Y tế.

5 đơn vị thuộc khối cơ quan ngành dọc được xếp hạng Tốt gồm: Ngân hàng Nhà nước tỉnh (đứng đầu khối với chỉ số 95,45%); Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Hải quan tỉnh.

Trong khối UBND cấp huyện, UBND huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh (đứng đầu khối với chỉ số 92,08%) xếp hạng Tốt.

5 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh xếp hạng Tốt gồm: Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh (đứng đầu khối với chỉ số 94%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh;  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà.

Riêng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà chỉ đạt chỉ số 28,25%, xếp hạng Yếu.  Các đơn vị còn lại xếp hạng Khá.


Trên cơ sở kết quả công bố, UBND tỉnh sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và chỉ đạo xử lý các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt.


T.M

 

.

các thông tin tiện ích