Hoàn thành vượt mức nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính

Thứ Hai, 16/12/2019, 21:10 [GMT+7]

Hoàn thành vượt mức nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.


Theo đó, năm nay, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã hoàn thành vượt mức, sớm hơn tiến độ đề ra. Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) được hệ thống hóa cả 3 cấp. Việc phối hợp liên thông giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, cấp hành chính tỉnh với nhiều tình huống thủ tục khác nhau đã được giải quyết. Các cơ quan ngành dọc tại tỉnh tiên phong thực hiện nhiều mô hình, giải pháp mới trong thực hiện TTHC.


Tỉnh đã triển khai kết nối hệ thống với trục liên thông văn bản quốc gia. Các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được tích hợp chữ ký số, liên thông đồng bộ trên cả 3 cấp tỉnh - huyện - xã. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã tổ chức, tích hợp tất cả dịch vụ, tiện ích trực tuyến, sẵn sàng cung cấp dịch vụ trực tuyến đồng bộ, trọn gói. Hiện nay, có 260 TTHC cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến. Từ tháng 7 đến nay, trung tâm có hơn 40 hồ sơ được thanh toán trực tuyến. Ở khối sở, ngành, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn đạt 96,64%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chiếm 16,93%. Đối với khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt rất cao, 83,58%; tỷ lệ trễ hạn chỉ chiếm 0,01%. Hệ thống bưu điện tiếp nhận, trả kết quả 260.000 hồ sơ, tăng 1,5 lần so với năm 2018. Hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc sở, UBND cấp huyện còn 817 cơ quan, giảm 24 cơ quan so với năm 2018.


Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh cũng gặp một số vướng mắc, chủ yếu xuất phát từ quy định, bất cập, chậm trễ của Trung ương, như: Việc công bố TTHC, cập nhật lên cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia của một số bộ, ngành, Trung ương; quy định tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận xem xét, thẩm định, phê duyệt ở cấp huyện và cấp xã...


N.V


 

.

các thông tin tiện ích