Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thứ Sáu, 13/12/2019, 21:28 [GMT+7]

Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cam kết đồng hành xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Theo nội dung cam kết, UBND tỉnh sẽ công bố chính xác, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, đơn giản hóa TTHC bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dân trước khi kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia; hàng năm, kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của địa phương với Cổng dịch vụ công Quốc gia cho tới khi hoàn thành; kịp thời chia sẻ dữ liệu để cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp; tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia. Cùng với đó, tuân thủ triệt để nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.


Duy Nhật

 

.

các thông tin tiện ích