Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh: Kích hoạt 18 tình huống tin nhắn tự động

Chủ Nhật, 08/12/2019, 22:40 [GMT+7]

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh: Kích hoạt 18 tình huống tin nhắn tự động

Tính đến ngày 6-12, hệ thống tin nhắn (SMS) tự động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã kích hoạt 18 tình huống gửi thông tin đến khách hàng, thêm 7 tình huống (liên quan đến bưu chính và thông báo thanh toán trực tuyến) so với thời điểm trung tâm mới chính thức đi vào hoạt động (ngày 31-8-2018).


Cụ thể, ở giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp không nhắn tin, hệ thống trung tâm sẽ có 1 SMS tự động đối với hồ sơ nộp qua bưu chính và nộp trực tuyến; 2 SMS tự động đối với hồ sơ có đăng ký dịch vụ bưu chính sau khi được tiếp nhận. Ở trường hợp dừng tính thời gian, hệ thống gửi SMS cho tất cả phương thức nộp hồ sơ, với 4 dạng SMS cụ thể tương ứng với từng kịch bản dừng tính. Để báo kết quả giải quyết, hệ thống kích hoạt 3 SMS tự động tương ứng với 3 tình huống: trả trực tiếp tại Bộ phận một cửa, trả qua bưu chính công ích và trả trực tuyến. Hệ thống cũng bố trí gửi SMS thông báo khi từ chối giải quyết hồ sơ hoặc hồ sơ bị quá hạn (thông báo nếu trước 3 giờ hẹn chưa có kết quả). Để thông báo thanh toán trực tuyến, hệ thống thiết lập 2 SMS tự động gửi trước khi nhận kết quả hoặc trước khi nộp hồ sơ. 2 SMS tự động khác được gửi trong 2 trường hợp xác nhận mã bưu chính. 2 SMS tự động khác nhau cũng được gửi để thông báo phí, lệ phí, tương ứng với 2 trường hợp: có số biên nhận hoặc không có số biên nhận.


Được biết, các SMS tự động của trung tâm không áp dụng đối với thủ tục giải quyết ngay, như: chứng thực, cấp một số loại giấy tờ hộ tịch trong ngày, thủ tục không áp dụng cơ chế một cửa. Ngoài gửi SMS, hệ thống cũng đồng thời gửi thông báo trên hộp thoại thông báo của tài khoản khách hàng và qua email. Trong cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, những thủ tục nào có thông báo “Gửi tin nhắn SMS” mới gửi SMS. 


N.V
 

.

các thông tin tiện ích