Hợp đồng cho thuê nhà ở có buộc phải công chứng?

Thứ Năm, 06/06/2019, 18:26 [GMT+7]
Hỏi: Chúng tôi lập hợp đồng cho thuê nhà ở, còn một nội dung chưa thỏa thuận được, do một bên bảo hợp đồng phải công chứng, một bên không. Xin cho biết pháp luật quy định việc này thế nào?
 
Lê Thị Nguyệt (Cam Nghĩa, Cam Ranh)
 
Trả lời: Giao dịch về nhà ở có các hình thức như mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và uỷ quyền quản lý nhà ở. Pháp luật quy định có loại giao dịch phải được công chứng, chứng thực, có loại không bắt buộc.
 
Chúng tôi xin lược trích một số nội dung của Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở để bạn tham khảo:
 
1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng. (Trừ trường hợp quy định tại điểm 2 dưới đây). 
 
Đối với các giao dịch loại này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.
 
2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu. 
 
Đối với các giao dịch này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.
 
Như vậy, với hợp đồng cho thuê nhà ở, có công chứng, chứng thực hay không là do nguyện vọng của các bên, pháp luật không bắt buộc.
 
Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
.

các thông tin tiện ích