Xác định giá đất được trừ khi tính thuế

Thứ Hai, 09/10/2017, 07:09 [GMT+7]

Xác định giá đất được trừ khi tính thuế

Hỏi: Công ty đang thực hiện dự án bất động sản. Nguồn gốc đất dự án bao gồm đất được Nhà nước giao và đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của người dân. Xin hỏi cơ sở để xác định cụ thể nguồn gốc đất và giá đất được trừ theo quy định tại Điểm a Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính?


Trả lời: Công ty cần căn cứ các hồ sơ tài liệu liên quan của dự án để xác định rõ nguồn gốc đất thực hiện dự án của từng loại diện tích đất, từ đó làm cơ sở xác định giá đất được trừ phù hợp cho từng loại diện tích đất có cùng nguồn gốc, cụ thể:


Đối với phần diện tích đất thực hiện dự án có nguồn gốc đất là đất được Nhà nước giao thì thực hiện việc xác định giá đất được trừ theo quy định tại Điểm a.1 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính.


Đối với phần diện tích đất thực hiện dự án có nguồn gốc đất là đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của người dân theo hợp đồng chuyển nhượng, sau đó được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang thành đất ở để xây dựng chung cư, nhà ở... để bán thì thực hiện việc xác định giá đất được trừ theo quy định tại Điểm a.6 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính.


Nguyễn Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích