11:06, 05/06/2020

Ông Bảo Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang

Chiều 5-6, Thường trực HĐND TP. Nha Trang tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Chiều 5-6, Thường trực HĐND TP. Nha Trang tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang khóa XI đối với ông Nguyễn Tuấn Thanh do được điều động đảm nhiệm công tác mới; đồng thời, bầu bổ sung ông Bảo Thọ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP. Nha Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang tặng hoa chúc mừng ông Bảo Thọ (phải) và ông Nguyễn Tuấn Thanh.
Ông Nguyễn Lê Đình Trị - Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang tặng hoa chúc mừng ông Bảo Thọ (bìa phải) và ông Nguyễn Tuấn Thanh.
 
N.V