10:05, 04/05/2020

Ông Trần Ngọc Thanh giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 4-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định phân công ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa...

Ngày 4-5, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa thôi giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-5-2020 để tập trung cho công việc của HĐND tỉnh; trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công ông Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-5-2020 để thực hiện chủ trương thí điểm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Ngọc Thanh (bìa trái) và ông Trần Mạnh Dũng
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Ngọc Thanh (bìa trái) và ông Trần Mạnh Dũng
N.D