Ông Tạ Hồng Quang và Trần Ngọc Sanh được chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Bảy, 25/01/2020, 23:51 [GMT+7]

Ông Tạ Hồng Quang và Trần Ngọc Sanh được chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có các quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định chỉ định ông Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng vừa có quyết định chỉ định ông Trần Ngọc Sanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.
N.D
 
.

các thông tin tiện ích