10:09, 11/09/2022

Phát động tuần lễ "Gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo"

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh tổ chức lễ phát động tuần lễ "Gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo" năm 2022.

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cam Ranh tổ chức lễ phát động tuần lễ “Gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2022.


Theo mục tiêu đề ra, ngân hàng sẽ huy động 7,8 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Hội Nông dân 3 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 2 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 1,4 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên 1,4 tỷ đồng. Thiết thực hưởng ứng tuần lễ “Gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động toàn thể đoàn viên, hội viên tham gia. Ngay trong lễ phát động chương trình, thành phố đã huy động được hơn 1,2 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm vào hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.


Khánh Vĩnh