11:09, 06/09/2022

Khảo sát nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Sáng 6-9, tổ công tác gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa cùng một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở thị xã Ninh Hòa.

Sáng 6-9, tổ công tác gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa cùng một số chi nhánh NH thương mại trên địa bàn tỉnh khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở thị xã Ninh Hòa.


Tổ công tác đã khảo sát tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ POMGROUP, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Đông Phương Khánh Hòa, Cơ sở nuôi trồng và chế biến rong nho thuộc Công ty TNHH Trí Tín, Công ty TNHH Seagrapes Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa. Các DN đều mong muốn các NH có chính sách ưu đãi về lãi suất, cung ứng vốn dài hạn cho DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu vốn tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2022, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách các hộ gia đình, hợp tác xã, DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có sản phẩm OCOP, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Trong tháng 9, tổ công tác sẽ khảo sát thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, DN này để nắm bắt nhu cầu vốn của các cơ sở. Từ đó, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cung cấp tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Theo kế hoạch, thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục khảo sát 16 cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Vạn Ninh và Khánh Sơn.


H.DUNG