11:05, 26/05/2022

Hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh, Cam Lâm

Ngày 26-5, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho 42 tổ trưởng tổ vay vốn thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của xã Vạn Thắng.

Ngày 26-5, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho 42 tổ trưởng tổ vay vốn thuộc các tổ chức chính trị - xã hội của xã Vạn Thắng.


Tại buổi tập huấn, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giới thiệu các chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn huyện; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã và vai trò của tổ trưởng tổ vay vốn trong hoạt động tín dụng chính sách. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn ghi chép một số biểu mẫu liên quan đến hồ sơ vay vốn, bình xét hộ vay…


. Ngày 26-5, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm kiểm tra tình hình vay vốn tín dụng chính sách tại xã Cam Hải Tây.


Xã Cam Hải Tây có 15 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ toàn xã gần 18 tỷ đồng với 653 hộ vay. Trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm gần 6,5 tỷ đồng với 147 hộ vay; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường hơn 8,6 tỷ đồng với 491 hộ vay; cho vay vốn hộ cận nghèo 788 triệu đồng với 18 hộ vay... Đến nay, tỷ lệ giải ngân tại điểm xã đạt 98,53%; tỷ lệ thu nợ đạt 94,22%; tỷ lệ thu lãi đạt 95,31%. Hiện nay, có 2 hộ nợ quá hạn với số tiền 17,5 triệu đồng.


Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, địa phương quản lý tốt hơn nữa chính sách tín dụng; vận động người dân gửi tiết kiệm qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội; tăng cường tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách tới người dân; tích cực phối hợp để thu hồi nợ vay.


HOÀI DUY - THANH HUYỀN