10:01, 25/01/2022

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống cùng nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, hệ thống Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống cùng nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính, hệ thống KBNN thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Thực hiện tốt công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước


Trong năm 2021, KBNN Khánh Hòa tiếp tục nâng cao cải cách hành chính, tổ chức triển khai, thực hiện công khai các quy trình, thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Trong đó, việc thực hiện phối hợp thu ngân sách qua các ngân hàng thương mại là một trong những giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của KBNN, bởi sẽ góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm áp lực công việc cho cán bộ, công chức trong hệ thống KBNN. Vì thế, KBNN Khánh Hòa đã mở rộng ủy nhiệm thu và phối hợp thu NSNN với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Nha Trang cho KBNN Khánh Hòa, KBNN Diên Khánh và KBNN Cam Ranh; nâng tổng số ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN lên 6 ngân hàng.

 

Lễ ký kết giao ước thi đua của Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

Lễ ký kết giao ước thi đua của Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.


Hệ thống KBNN Khánh Hòa đã cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp, điều tiết chính xác số thu cho các cấp ngân sách theo quy định; hoàn trả kịp thời các khoản thuế giá trị gia tăng, các khoản thu khác đúng đối tượng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. KBNN Khánh Hòa đã triển khai truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan thuế và KBNN theo hướng dẫn của KBNN.


Nhờ đó, việc tập trung các khoản thu vào NSNN kịp thời, hiệu quả. Tính đến ngày 31-12-2021, tổng thu NSNN trong năm thực hiện 14.256  tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 12.024 tỷ đồng (đạt 104,5% so với dự toán giao 11.508 tỷ đồng); thu xuất nhập khẩu 2.085 tỷ đồng (đạt 92,7 % so với dự toán giao 2.250 tỷ đồng); thu phạt vi phạm hành chính và trật tự an toàn giao thông 13.721 vụ, nộp NSNN số tiền hơn 39 tỷ đồng.


Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước


Bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tiết kiệm trong chi thường xuyên, trong năm 2021, hệ thống KBNN Khánh Hòa đã thực hiện các giải pháp kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. KBNN Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo... trong điều kiện thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, đơn vị ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh.


Với những giải pháp nói trên, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Khánh Hòa trong năm đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31-12-2021, KBNN Khánh Hòa thực hiện kiểm soát chi 20.807 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31-12-2021, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện giải ngân được 3.478 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch giao; đã giải ngân được 2.620/2.943 số dự án được giao đạt 89% so với kế hoạch. Thông qua kiểm soát chi NSNN đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.


Ngoài ra, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: Quản lý, điều hành ngân quỹ KBNN an toàn, hiệu quả; công tác kế toán, thanh toán nhanh chóng, chính xác; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống KBNN thực hiện nghiêm túc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền… Trong năm 2021, có 1.642 đơn vị giao dịch qua hệ thống KBNN Khánh Hòa với 10.591 tài khoản, 2.415 chứng từ phát sinh bình quân trong ngày. Doanh số hoạt động kế toán là 246.091 tỷ đồng; doanh số thanh toán không dùng tiền mặt 167.310 tỷ đồng, tăng 102,06% so với năm trước. Doanh số thu chi tiền mặt thực hiện 267.052 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền mặt từ đơn vị, cá nhân 14.592 tỷ đồng, giảm 15,83% so với năm trước; chi tiền mặt cho đơn vị, cá nhân hơn 125 tỷ đồng, giảm 43,94% so với năm trước. Trong số chi tiền mặt, chủ yếu là chi hỗ trợ ngư dân có tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ...


LÊ TỐNG NHƯ GIANG