Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Thứ Tư, 01/12/2021, 22:25 [GMT+7]

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1990 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo quyết định, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.


Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12. Sau ngày 31-12, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. NHCSXH tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý được giao năm 2021.


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích