09:11, 21/11/2021

Nới lỏng điều kiện để doanh nghiệp vay vốn

Nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 33/2021 sửa đổi Quyết định 23/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp (DN) tiếp cận gói hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 33/2021 sửa đổi Quyết định 23/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Đắc Thích - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cho biết:


- Tính đến thời điểm này, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 4,239 tỷ đồng cho 12 NSDLĐ để trả lương cho 1.136 lao động. Trong đó, 10 NSDLĐ vay trả lương ngừng việc cho 897 NLĐ với số tiền 3,317 tỷ đồng; 1 NSDLĐ vay trả lương phục hồi sản xuất sau khi tạm dừng hoạt động với số tiền hơn 537 triệu đồng và 1 NSDLĐ vay trả lương phục hồi sản xuất thuộc lĩnh vực hoạt động vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú với số tiền hơn 385 triệu đồng. Sau khi cho vay, NHCSXH nơi cho vay đã phối hợp với NSDLĐ chứng minh việc sử dụng đảm bảo đúng quy định.

 

Ông Hồ Đắc Thích - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa
Ông Hồ Đắc Thích - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa


Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai cho vay trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Quy mô DN quá nhỏ nên đa số không có nhu cầu vay; DN không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ nên không đủ điều kiện vay vốn. Nhiều DN trên địa bàn còn nợ thuế thu nhập DN nên chưa quyết toán thuế thu nhập DN năm 2020; DN có nợ xấu tại tổ chức tín dụng…


- Những điểm mới của Quyết định 33 sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên cho DN, thưa ông?


- Các nội dung cơ bản của Quyết định 33 được điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách. Đặc biệt, một trong những điểm đáng chú ý là Quyết định 33 đã bỏ điều kiện về việc người vay vốn phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn. Đây là vướng mắc lớn nhất mà DN trên địa bàn tỉnh nói riêng và DN cả nước nói chung gặp phải khi thực hiện vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất trong thời gian qua.


Cụ thể, về điều kiện vay vốn, Quyết định 33 quy định NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc khi có NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-3-2022.


Với vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất - kinh doanh của NSDLĐ, Chính phủ quy định đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-3-2022: Có NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động.


Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phải có NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh.


- Ngân hàng đã triển khai Quyết định 33 như thế nào, thưa ông?


- Quyết định 33 có hiệu lực từ ngày 6-11. Để kịp thời triển khai chính sách này, ngày 9-11, NHCSXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 33 đến các chi nhánh tỉnh, thành phố. Ngay sau đó, NHCSXH tỉnh đã phổ biến, tập huấn, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ những điểm mới trong Quyết định 33 so với Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện chủ động tiếp cận, liên hệ trực tiếp với NSDLĐ để tư vấn, hướng dẫn hoàn thành thủ tục hồ sơ vay vốn; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. NHCSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.


- Xin cảm ơn ông!


HOÀNG DUNG (Thực hiện)