10:10, 14/10/2021

Người dân được tạo điều kiện đổi lại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa vừa thông báo về chủ trương làm sạch, đẹp đồng tiền trong lưu thông của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa vừa thông báo về chủ trương làm sạch, đẹp đồng tiền trong lưu thông của Ngân hàng Nhà nước.


Theo đó, người dân đang giữ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (tiền rách nát, nhòe, cháy, bẩn, cũ) được tạo điều kiện thuận lợi khi tới đổi tại bất kỳ quầy giao dịch nào của ngân hàng và hoàn toàn miễn phí, không hạn chế số lượng, không cần thủ tục giấy tờ kèm theo. Ngoài ra, ngân hàng không được từ chối khi khách hàng muốn đổi tiền mệnh giá nhỏ (từ 10.000 đồng trở xuống). Khách hàng là tổ chức và cá nhân khi nhận món tiền được chi ra từ các quầy giao dịch ngân hàng mà có lẫn những tờ tiền cũ, nát, kém chất lượng… có quyền từ chối nhận và yêu cầu đổi lại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.


Tại các quầy giao dịch ngân hàng trên địa bàn tỉnh đều niêm yết công khai quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo Thông tư 25/2013 của Ngân hàng Nhà nước và mẫu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để các tổ chức, cá nhân biết được quy định được đổi. Khi cần hỗ trợ, các tổ chức và cá nhân có thể liên hệ Phòng Tiền tệ Kho quỹ và Hành chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại 0258.3825978.


H.DUNG