09:09, 30/09/2021

Mạng lưới ngân hàng bao phủ khắp các địa phương

Tính đến ngày 15-9, toàn tỉnh Khánh Hòa có 38 chi nhánh tổ chức tín dụng và 4 quỹ tín dụng nhân dân, 185 điểm giao dịch ngân hàng và 355 máy ATM. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội có điểm giao dịch tới tận các xã. Mạng lưới ngân hàng đã bao phủ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch người dân, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 15-9, toàn tỉnh Khánh Hòa có 38 chi nhánh tổ chức tín dụng và 4 quỹ tín dụng nhân dân, 185 điểm giao dịch ngân hàng và 355 máy ATM. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội có điểm giao dịch tới tận các xã. Mạng lưới ngân hàng đã bao phủ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch người dân, doanh nghiệp.


Hiện nay, toàn tỉnh có 50 tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ với 77 địa điểm (trong đó, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh có 21 địa điểm, cơ sở lưu trú có 54 địa điểm và 2 điểm tại trung tâm thương mại); 12 đại lý chi trả ngoại tệ (kiều hối) hoạt động ổn định. Trên địa bàn tỉnh có 11 ngân hàng thương mại và 2 doanh nghiệp được cấp phép mua bán vàng miếng tại 39 điểm giao dịch, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân; có 28 đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.


M.HOÀNG