Khánh Hòa:

Huy động vốn toàn tỉnh được 89.550 tỷ đồng

Thứ Tư, 28/04/2021, 21:44 [GMT+7]

Huy động vốn toàn tỉnh được 89.550 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, huy động vốn toàn tỉnh ước đến cuối tháng 4 được 89.550 tỷ đồng, tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động bằng đồng Việt Nam đạt 87.910 tỷ đồng, tăng 6,96%; huy động bằng ngoại tệ đạt 1.640 tỷ đồng, giảm 4,98%. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 4 ước được 97.410 tỷ đồng, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 92.390 tỷ đồng, tăng 7,23%; dư nợ bằng ngoại tệ 5.020 tỷ đồng, tăng 23,74%). Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm ước đạt 40.783 tỷ đồng.


Hiện nay, lãi suất huy động VNĐ kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1% - 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 3% - 3,4%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 3,7% - 4%/năm và đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 4,5% - 5,6%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ dành cho các đối tượng ưu tiên là 4,5%/năm và trung dài hạn là 7,5% - 9,5%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ngắn hạn ở mức 6,5% - 9%/năm; trung dài hạn ở mức 9,5% - 11,5%/năm; lãi suất cho vay USD ở mức 2,5% - 3,8%/năm đối với ngắn hạn; 4% - 6,5%/năm đối với trung và dài hạn. Các chi nhánh tổ chức tín dụng tập trung cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn vay sản xuất, kinh doanh của khách hàng; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


H.DUNG
    


 

.

các thông tin tiện ích