09:04, 22/04/2021

Kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại Khánh Sơn

Sáng 22-4, đoàn công tác của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tình hình hoạt động vốn tín dụng chính sách tại Khánh Sơn trong quý I/2021.

Sáng 22-4, đoàn công tác của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tình hình hoạt động vốn tín dụng chính sách tại Khánh Sơn trong quý I/2021.


Quý I, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Khánh Sơn đã giải ngân hơn 12,5 tỷ đồng cho 368 lượt hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ đến cuối tháng 3 lên hơn 213 tỷ đồng, tăng gần 2,5 tỷ đồng so với đầu năm; doanh số thu hồi nợ đạt 9,8 tỷ đồng; số nợ quá hạn chiếm 0,2% tổng dư nợ, giảm 80 triệu đồng so với đầu năm. Hiện nay, toàn huyện có 125 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 117 tổ hoạt động tốt, 6 tổ hoạt động khá, không có tổ yếu. Huyện kiến nghị nâng mức cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/hộ.


Đoàn kiểm tra đề nghị huyện cần phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong phát triển sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo; hạn chế thấp nhất nợ lãi tồn đọng, nợ quá hạn. Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác từ tỉnh đến huyện tăng cường hỗ trợ tổ chức hội cơ sở kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại các tổ tiết kiệm và vay vốn.


. Sáng 22-4, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Vạn Ninh họp đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 năm 2021.


Quý I, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện hơn 413 tỷ đồng, tăng hơn 6,3 tỷ đồng so với đầu năm; tổng khách hàng vay vốn hơn 16.000 hộ. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.


Quý II, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Vạn Ninh tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền 13 xã, thị trấn và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn vay tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường chỉ đạo xử lý các khoản nợ đến hạn, quá hạn; phấn đấu giảm nợ xấu, nợ quá hạn.


ĐINH LUẬN - HOÀI DUY