Khánh Vĩnh: Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 226 tỷ đồng

Thứ Tư, 21/04/2021, 23:13 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 226 tỷ đồng

Ngày 20-4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2021.


Quý I, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đến đúng đối tượng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 226 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với đầu năm; tổng khách hàng còn dư nợ hơn 6.000 hộ. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các đối tượng sử dụng vốn đúng mục đích; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,17% tổng dư nợ; chỉ tiêu huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân hơn 17 tỷ đồng, đạt 106,7% so với kế hoạch giao; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt hơn 99%, thu lãi đạt 101,63%...

 
Quý II, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp xã, các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung xử lý các khoản nợ đến hạn, quá hạn; thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện...


THẾ TÀI
 

.

các thông tin tiện ích