Kết nối cổng thông tin kết nối khách hàng vay

Thứ Năm, 05/12/2019, 23:04 [GMT+7]

Kết nối cổng thông tin kết nối khách hàng vay

Ngày 4-12, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo giám đốc các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động tiếp cận Cổng thông tin kết nối khách hàng vay để kịp thời hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng, phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thường xuyên, kịp thời cập nhật, bổ sung các gói sản phẩm tín dụng để khách hàng vay có nguồn thông tin tham khảo và lựa chọn sản phẩm vay phù hợp.

 

https://cic.gov.vn
https://cic.gov.vn


Cổng thông tin kết nối khách hàng vay do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC - thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vận hành từ ngày 7-6-2019 nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn hợp pháp khi có nhu cầu. Với cổng thông tin này, CIC cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh trên website (https://cic.gov.vn) và ứng dụng điện thoại thông minh “CIC Credit Connect - Kết nối nhu cầu vay” trên nền tảng Android và IOS với nhiều tiện ích để kết nối tổ chức tín dụng với khách hàng vay.


Được biết, đã có 51.568 khách hàng đăng ký tài khoản, trong đó, 80% khách hàng vay đã đăng ký nhu cầu vay qua cổng thông tin. Các tổ chức tín dụng đã đăng ký gần 800 tài khoản khai thác nhu cầu vay cho cán bộ tín dụng.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích