Chuẩn hóa cho vay tiêu dùng

Thứ Hai, 02/12/2019, 23:15 [GMT+7]

Chuẩn hóa cho vay tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 18 sửa đổi Thông tư 43 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Thay đổi đáng chú ý trong Thông tư 18 là khái niệm “giải ngân trực tiếp cho khách hàng” và lộ trình giảm tỷ lệ dư nợ giải ngân trực tiếp cho khách hàng trong tổng dư nợ về mức 30% vào năm 2024.


Theo Thông tư 18, “giải ngân trực tiếp cho khách hàng” là việc công ty tài chính giải ngân cho vay tiêu dùng trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo thỏa thuận tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, đảm bảo kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay theo quy định của pháp luật. Công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng (cho vay tiền mặt) đối với khách hàng không có nợ xấu.


Thông tư 18 cũng hướng đến giảm dần tỷ trọng dư nợ giải ngân trực tiếp cho khách hàng so với tổng dư nợ cho vay xuống mức 30%. Tuy vậy, quy định này chỉ áp dụng cho khách hàng có tổng dư nợ cho vay giải ngân trực tiếp trên 20 triệu đồng. Lộ trình giảm tổng dư nợ giải ngân trực tiếp kéo dài từ năm 2021 đến năm 2024. Cụ thể, từ ngày 1-1-2021 đến 31-12-2021: 70%; từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2022: 60%; từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2023: 50%; từ ngày 1-1-2024: 30%.


Thông tư 18 cũng quy định các biện pháp liên quan đến việc thu hồi nợ, trong đó, không cho phép biện pháp đe doạ đối với khách hàng. Số lần nhắc nợ giữa công ty tài chính và bên vay tối đa không quá 5 lần/ngày. Ngoài ra, hình thức và thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng, nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ. Các công ty tài chính tiêu dùng không nhắc nợ, đòi nợ hoặc gửi thông tin về việc thu hồi nợ cho các tổ chức và cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, hoặc các trường hợp không thích đáng khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.


N.D (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích