9 tháng, doanh nghiệp vay ưu đãi hơn 5.500 tỷ đồng

Thứ Ba, 22/10/2019, 20:48 [GMT+7]

9 tháng, doanh nghiệp vay ưu đãi hơn 5.500 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa, thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và Chương trình Bình ổn thị trường, trong 9 tháng năm 2019, dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 5.500 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn gần 2.400 tỷ đồng (42,9%), trung - dài hạn gần 3.200 tỷ đồng (57,1%). Mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 6 - 6,5%/năm (cho vay thông thường 8,5 - 9,5%); lãi suất cho vay trung hạn là 7,6 - 10%/năm (cho vay thông thường là 9,5 - 11,5%).


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích