Ninh Hòa: 9 tháng, cho vay hơn 149 tỷ đồng tín dụng chính sách

Thứ Tư, 16/10/2019, 21:40 [GMT+7]

Ninh Hòa: 9 tháng, cho vay hơn 149 tỷ đồng tín dụng chính sách

Ngày 16-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hòa họp đánh giá hoạt động tín dụng quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.

 

Giao dịch tại xã Ninh Thân.

Giao dịch tại xã Ninh Thân.


9 tháng, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đạt hơn 149,4 tỷ đồng. Đến ngày 30-9, tổng nguồn vốn Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa quản lý gần 526 tỷ đồng, tăng hơn 24 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ hơn 525,7 tỷ đồng, nợ quá hạn 0,2%, giảm 0,02% so với đầu năm.


Quý IV, Ban đại diện tiếp tục chỉ đạo NHCSXH, UBND các xã, phường, tổ chức hội tăng cường quản lý vốn, tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; rà soát tất cả các hộ vay bỏ đi khỏi địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân không vay tiền của các nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích