HDBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn

Thứ Sáu, 20/09/2019, 20:35 [GMT+7]

HDBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn

HDBank vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam trao quyết định áp dụng Thông tư 41 NHNN Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với NH, chi nhánh NH nước ngoài (phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) kể từ ngày 1-10-2019.


Theo đó, HDBank đã đáp ứng tiêu chuẩn những nguyên tắc quản trị rủi ro cao do NHNN Việt Nam đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch hơn. Với quyết định này, HDBank chính thức áp dụng chuẩn Basel II về an toàn vốn, sớm hơn thời hạn dự kiến của NH là cuối năm 2019.  


Hiệp ước Basel II là chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro mà hệ thống các NH thương mại Việt Nam đang hướng đến từng bước áp dụng, tăng cường năng lực quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Để được chấp thuận áp dụng, các NH phải đáp ứng nhiều quy định rất chặt chẽ về vốn, hệ thống quản trị rủi ro cùng các yêu cầu về đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại nhằm kiểm soát tốt mọi rủi ro trong hoạt động.


N.D (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích