Cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:58 [GMT+7]

Cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay

Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam về việc cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay.


Qua công tác thanh tra, giám sát cho thấy có hiện tượng một số TCTD, chi nhánh NH nước ngoài cho khách hàng vay vốn có đảm bảo bằng cầm cố sổ tiết kiệm nhưng không có phương án sử dụng vốn vay theo quy định tại Thông tư 39/2016, vi phạm quy định của NHNN Việt Nam về sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay.


Để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động NH, NHNN yêu cầu các TCTD không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay, về lãi suất huy động bằng ngoại tệ, về sử dụng phương án không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay; kiểm soát chặt chẽ khoản vay, đặc biệt là kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay và giải ngân vốn vay đối với các khoản vay đảm bảo bằng cầm cố sổ tiết kiệm.


NHNN cũng yêu cầu các TCTD tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động huy động vốn và cho vay, đặc biệt là các khoản cho vay có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm; chủ động xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm. Đồng thời, yêu cầu các TCTD phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ, bao gồm cả quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động NH…

N.D


 

.

các thông tin tiện ích