5 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro tín dụng

Thứ Tư, 04/09/2019, 21:41 [GMT+7]

5 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro tín dụng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 57/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xem xét xử lý rủi ro trong 5 trường hợp sau:


- Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký do các nguyên nhân như: Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn; rủi ro chính trị, chiến tranh.


- Khách hàng bị phá sản theo quy định hiện hành;


- Khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký do: Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng; gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.


- Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.


Thông tư 57/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10.


T.K

.

các thông tin tiện ích