11:02, 13/02/2022

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, giải quyết hoặc đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những kiến nghị của doanh nghiệp, trả lời cho doanh nghiệp, đồng thời cập nhật kết quả gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày cuối cùng của tháng để sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


 Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đến ngày 25-1. Trong đó, có 21 nội dung kiến nghị của doanh nghiệp đang giải quyết, tiếp tục theo dõi, gồm: 6 nội dung kiến nghị đang giải quyết và chờ chỉ đạo của UBND tỉnh; 15 nội dung kiến nghị đang giải quyết và theo dõi liên quan quy hoạch đất đai, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế khi chuyển nhượng thực hiện dự án, tiền thuê đất... và các dự án trong quá trình rà soát, kiểm tra theo Thông báo kết luận số 555 ngày 4-12-2020 của UBND tỉnh.


Ngoài ra, có 10 nội dung kiến nghị mới chưa giải quyết được cập nhật tại hội nghị năm 2021 liên quan dự án, giao đất làm dự án, tiền thuê đất, phí sân bay, chính sách thuế, chế độ bảo hiểm xã hội, việc tiêm vắc xin cho khách du lịch và giấy miễn thị thực Việt Nam.


T.K