10:02, 10/02/2022

Ninh Hòa: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi

Thị xã Ninh Hòa là một trong những địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Việc nâng cấp các công trình hiện có và đầu tư xây dựng thêm các công trình thủy lợi nhằm tăng diện tích đất sản xuất chủ động được nguồn nước tưới đang được địa phương tập trung triển khai.

Thị xã Ninh Hòa là một trong những địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Việc nâng cấp các công trình hiện có và đầu tư xây dựng thêm các công trình thủy lợi nhằm tăng diện tích đất sản xuất chủ động được nguồn nước tưới đang được địa phương tập trung triển khai.


Nâng cấp các hồ chứa nước


Thị xã Ninh Hòa có khoảng 11.500ha đất trồng lúa, hơn 10.000ha đất trồng mía, khoảng 2.000ha rau màu và hàng nghìn héc ta cây ăn quả chủ yếu là: dừa, mít, xoài, bưởi… Giai đoạn 2021 - 2025, thị xã tập trung chuyển đổi cây trồng, tập trung chuyển đổi những diện tích trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả với khoảng 4.000ha.

 

Đến nay, việc nâng cấp, sửa chữa hồ Suối Trầu đang hoàn thiện.

Đến nay, việc nâng cấp, sửa chữa hồ Suối Trầu đang hoàn thiện.


Về thủy lợi, thị xã hiện có 8 hồ chứa nước. Trong đó, 4 hồ do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý, khai thác gồm: Đá Bàn, Suối Trầu, Suối Sim và Tiên Du; 1 hồ chứa do Công ty Cổ phần Phát triển điện miền Trung quản lý (hồ Eakrongrou); 1 hồ do Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam quản lý (hồ Hòn Khói); 2 hồ Bến Ghe (xã Ninh Quang) và Sở Quan (xã Ninh Lộc) do địa phương quản lý, khai thác. “Đối với 2 hồ chứa do địa phương quản lý, hệ thống thân đập, cống lấy nước, tràn, tiêu năng tràn của cả 2 hồ bị hư hỏng, khả năng tích nước hạn chế. Vì vậy, hồ Bến Ghe đang được sửa chữa, nâng cấp thuộc Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh; còn hồ chứa nước Sở Quan đã được đưa vào danh mục nâng cấp, sửa chữa trong giai đoạn 2021 - 2025”  - bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết.


Hiện nay, việc thi công, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Suối Trầu đang đi vào hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực chứa và an toàn công trình cho hồ chứa gần 10 triệu khối nước này. Việc tính toán sửa chữa, nâng cao năng lực chứa cho hồ Đá Bàn cũng đã được tính toán, có thể tổ chức nạo vét hoặc đầu tư nâng cao vai đập để có thể tăng khả năng chứa nước từ 75 triệu khối lên 95 triệu khối nước nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu nước sinh hoạt, dịch vụ, mở rộng vùng tưới nông nghiệp của hồ chứa lớn nhất tỉnh này.


Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất


Theo ông Quách Thanh Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, sau khi triển khai Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1 (Khánh Vĩnh), tỉnh sẽ đầu tư tuynel dẫn nước phục vụ tưới cho khoảng 2.500ha đất sản xuất nông nghiệp tại thị xã Ninh Hòa. Dự kiến, hồ chứa nước Sông Chò 1 sẽ hoàn thành, tích nước vào cuối năm nay, việc đầu tư đường ống dẫn nước về Ninh Hòa thực hiện từ năm 2023.


Đó chính là tiền đề để thúc đẩy hơn nữa hoạt động chuyển đổi cây trồng trên địa bàn thị xã, nhất là ở những vùng được hưởng lợi trên hệ thống tuynel dẫn nước từ hồ Sông Chò 1, bao gồm các xã cánh nam của thị xã như: Ninh Tân, Ninh Xuân, Ninh Hưng, Ninh Quang, Ninh Bình… Ngoài ra, tuynel này còn tiếp nước cho hồ Suối Trầu và sông Cái Ninh Hòa khi cần thiết nhằm giải quyết được vấn đề thiếu nước vào mùa khô hạn dẫn tới hàng nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp của Ninh Hòa phải bỏ vụ như những năm qua.


Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hải, các hồ chứa nước lớn, các công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý đã giải quyết được nhu cầu sử dụng nước cho các mục tiêu của thị xã trong thời gian qua và những năm tới, ngoại trừ một số xã cánh tây như: Ninh Tây, Ninh Thượng đang tập trung chuyển đổi cây trồng nhưng lại gặp khó khăn về nước tưới do nơi đây chưa được đầu tư hồ chứa đáp ứng đủ nhu cầu. Địa phương mong muốn các sở, ngành, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư hồ chứa nước cho khu vực này. Ngoài ra, cả 2 hồ Bến Ghe và Sở Quan đến nay chưa được đầu tư lắp đặt các thiết bị quan trắc (lún, chuyển vị, thủy văn,...) gây khó khăn cho công tác theo dõi quản lý, đặc biệt là công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai trong mùa mưa, bão. Địa phương kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, xem xét, đề xuất UBND tỉnh đầu tư lắp đặt các hệ thống quan trắc hồ, đập theo quy định.


HỒNG ĐĂNG