11:02, 09/02/2022

Diên Khánh: Lúa đông xuân phát triển tốt

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2021-2022, toàn huyện Diên Khánh gieo sạ 4.074ha lúa. Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã gieo sạ toàn bộ diện tích lúa. Hiện nay, lúa trà đầu đã trổ bông, lúa trà giữa đang bón phân đón đòng, các trà lúa còn lại đang giai đoạn đẻ nhánh.

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2021-2022, toàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) gieo sạ 4.074ha lúa. Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã gieo sạ toàn bộ diện tích lúa. Hiện nay, lúa trà đầu đã trổ bông, lúa trà giữa đang bón phân đón đòng, các trà lúa còn lại đang giai đoạn đẻ nhánh.


Để chủ động trong việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, Phòng Kinh tế huyện đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn các địa phương một số nội dung trong công tác phòng trừ. Đến nay, tình hình sâu bệnh, công tác thủy nông vẫn ổn định. Một số diện tích xuất hiện sâu đục thân hai chấm gây hại tại các vùng đồng sát núi, gần vùng trồng mía như đồng Dài (Diên Lâm 1), đồng Xe (Diên Phước), đồng Mẫu, đồng Gò Cày, đồng Cây Xoài (Diên Điền), đồng Gò Chùa (Diên Sơn 1)… với diện tích khoảng 120ha. Các địa phương đã hướng dẫn người dân chủ động ra đồng chăm sóc lúa và tổ chức phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh nên hiện nay, lúa sinh trưởng và phát triển tốt.


Hoàng Ngân