09:02, 10/02/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thúc đẩy tiêu thụ nông sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT).


UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT tiến hành rà soát cụ thể quy mô, sản lượng các loại nông sản chủ lực, triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp mã số vùng trồng, quản trị vùng trồng, mã số định danh vùng nuôi, mã số ao nuôi thủy sản; thực hiện chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ… và các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu quy định. Sở NN-PTNT là cơ quan đầu mối hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các sở, ngành, địa phương thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.


Theo Bộ NN-PTNT, thời gian qua, tình trạng nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu phía bắc của nước ta khi vào vụ thu hoạch vẫn xảy ra. Tuy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt tháo gỡ bằng nhiều biện pháp, vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Những khó khăn trong xuất khẩu nông sản dự kiến sẽ còn kéo dài.


Để chủ động chỉ đạo sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chủ động rà soát năng lực, nhu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản; thực hiện có hiệu quả công tác kết nối tiêu thụ nội địa; thực hiện mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản; duy trì theo dõi, dự báo và lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ nhằm đảm bảo cân đối cung cầu. Đồng thời, bộ cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics nông sản, hệ thống kho lạnh gắn với vùng nguyên liệu nhằm phân loại, sơ chế, bảo quản, nâng cao giá trị và bảo đảm chất lượng nông sản trước khi tiêu thụ, xuất khẩu; xây dựng phương án tổng thể chế biến nông sản theo từng mùa vụ, đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương.


H.Đ