10:02, 10/02/2022

Diên Khánh: Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Qua điều tra tình hình sâu bệnh trên địa bàn huyện Diên Khánh, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện nhận thấy đợt trưởng thành sâu đục thân hai chấm với mật độ cao ở nhiều vùng đồng (phổ biến 1-2 con/m2, cao 3-4 con/m2) đang ra rộ trên trà lúa đứng cái - làm đòng, một số diện tích lúa giai đoạn đòng già - trổ đã có ổ trứng sâu đục thân chuẩn bị nở. Tập trung nhiều ở các xã như: Diên Điền, Diên Sơn, Diên Phước, Diên Lâm,….

Qua điều tra tình hình sâu bệnh trên địa bàn huyện Diên Khánh, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện nhận thấy đợt trưởng thành sâu đục thân hai chấm với mật độ cao ở nhiều vùng đồng (phổ biến 1-2 con/m2, cao 3-4 con/m2) đang ra rộ trên trà lúa đứng cái - làm đòng, một số diện tích lúa giai đoạn đòng già - trổ đã có ổ trứng sâu đục thân chuẩn bị nở. Tập trung nhiều ở các xã như: Diên Điền, Diên Sơn, Diên Phước, Diên Lâm,…. Ngoài sâu đục thân hai chấm gây hại, các đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - RLT, bệnh đạo ôn,...vẫn đang tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại cho lúa. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương cử cán bộ chuyên môn thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh gây hại trên lúa; tuyên truyền để người dân biết và phun phòng trừ bằng các loại thuốc trừ sâu đặc hiệu. Tùy theo từng loại sâu bệnh, tiến hành phun phòng trừ trong từng giai đoạn cụ thể, thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả, bảo vệ bộ lá đòng, nhằm giảm thiệt hại về năng suất.


Vụ lúa đông xuân 2021-2022, toàn huyện sản xuất hơn 4.000ha, đạt gần 99% kế hoạch; với vụ lúa hè thu sẽ triển khai thời vụ từ giữa năm nay, huyện tiếp tục hướng dẫn cho bà con nông dân sản xuất gần 3.650ha.


BẢO NGUYÊN