11:02, 13/02/2022

Đã xét duyệt 6 nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm Công nghiệp Sông Cầu

Đến nay, tại Cụm Công nghiệp (CCN) Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh có 12 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê đất. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (chủ dự án CCN Sông Cầu) đã xét duyệt 6 nhà đầu tư thứ cấp đủ điều kiện thuê đất đầu tư dự án tại CCN Sông Cầu; tổng diện tích cho thuê dự kiến 16,2ha, đạt 58% tỷ lệ lấp đầy của CCN này.

Đến nay, tại Cụm Công nghiệp (CCN) Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh có 12 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký thuê đất. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (chủ dự án CCN Sông Cầu) đã xét duyệt 6 nhà đầu tư thứ cấp đủ điều kiện thuê đất đầu tư dự án tại CCN Sông Cầu; tổng diện tích cho thuê dự kiến 16,2ha, đạt 58% tỷ lệ lấp đầy của CCN này.


Hiện nay, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã triển khai đầu tư trên toàn bộ diện tích 40,36ha của CCN Sông Cầu. Các hạng mục cơ sở hạ tầng đã được công ty thực hiện như: san nền; đường giao thông - thoát nước mưa, vỉa hè, trồng cây xanh; cấp nước; trạm cấp nước nguồn; hệ thống xử lý nước thải 1.500m3/mgày đêm; cấp điện; cổng chào - tường rào CCN. Trong quý I, công ty triển khai thực hiện hạng mục bể ứng phó sự cố.


Minh Hồng