10:01, 20/01/2021

Vạn Ninh: Dành gần 2 tỷ đồng cho chương trình khuyến công

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025.

 

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, chương trình đề ra mục tiêu, giai đoạn 2021 - 2025 đưa giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng 15 - 16%/năm. Để đạt kết quả, huyện đề ra các giải pháp hỗ trợ nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề và nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công…


Được biết, kinh phí thực hiện chương trình trong giai đoạn này gần 2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ đề án khuyến công quốc gia 400 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đề án khuyến công địa phương 1,25 tỷ đồng; còn lại là kinh phí thực hiện tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tổ chức tập huấn công tác khuyến công và tổ chức truyền nghề…


Thanh Hải