Khánh Sơn: Hơn 255ha sầu riêng và mía tím được chứng nhận VietGAP

Thứ Tư, 16/09/2020, 21:27 [GMT+7]

Khánh Sơn: Hơn 255ha sầu riêng và mía tím được chứng nhận VietGAP

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 255,3ha cây trồng (gồm 250,3ha rầu riêng và 5ha mía tím) của 162 hộ là thành viên của 10 hợp tác xã và tổ hợp tác trồng cây ăn quả, cây mía tím trên địa bàn huyện đã đạt chứng nhận VietGAP.  

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Cụ thể, về sầu riêng, Hợp tác xã cây ăn quả Sơn Bình có 10ha, Tổ hợp tác trái cây Sơn Bình có 32,3ha, Tổ hợp tác trồng sầu riêng Sơn Hiệp 30ha, Tổ hợp tác trái cây Ba Cụm Bắc 39,6ha, Tổ hợp tác cây ăn quả Tô Hạp 24ha, Tổ hợp tác cây ăn quả Sơn Trung 47,7ha, Tổ hợp tác cây sầu riêng Sơn Lâm 54,4ha, Tổ hợp tác sầu riêng Thành Sơn 5,6ha và Tổ hợp tác trái sầu riêng Ba Cụm Nam 6,7ha. Về mía tím, hiện nay, chỉ có Tổ hợp tác trồng mía tím Sơn Hiệp có 5ha đạt chuẩn VietGAP. Như vậy, tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Khánh Sơn đều đã có sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận VietGAP.
 
HẢI LĂNG
.

các thông tin tiện ích