Xây dựng kế hoạch sản xuất muối giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Tư, 16/09/2020, 21:47 [GMT+7]

Xây dựng kế hoạch sản xuất muối giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 14-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi UBND TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành Muối giai đoạn 2021 - 2025.
 
Theo đó, đối với vùng sản xuất muối thủ công, các  địa phương chỉ đạo xã, phường có sản xuất muối trong quy hoạch, rà soát cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối thủ công của hộ diêm dân, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã đã xuống cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu sản xuất có nhu cầu hỗ trợ đầu tư. Đối với vùng sản xuất muối quy mô công nghiệp tập trung, các địa phương chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Muối Cam Ranh rà soát cơ sở hạ tầng đã xuống cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu sản xuất có nhu cầu hỗ trợ đầu tư. 

 

Vùng muối Ninh Diêm (Ninh Hòa).
Vùng muối Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Ảnh: Mã Phương
 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu các địa phương có diện tích sản xuất muối chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã có sản xuất muối trong quy hoạch rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã có nhu cầu hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm muối để được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, máy móc thiết bị theo Nghị định số 98 ngày 5-7-2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 
Trên cơ sở kế hoạch của các địa phương, dự kiến cơ quan tham mưu sẽ trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển ngành Muối tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 trong tháng 11 năm nay.
 
H.Đăng
 
.

các thông tin tiện ích