Triển khai chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chủ Nhật, 12/07/2020, 22:33 [GMT+7]

Triển khai chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Quyết định số 889 ngày 24-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung tại quyết định trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 31-7-2020.


Theo Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, đến năm 2030, cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy; 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính (dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, giấy, chế biến thủy hải sản…).


Để hoàn thành các mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích phát triển ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, công nghiệp tái chế chất thải; xây dựng, áp dụng và phổ biến những mô hình thu hồi, tái sử dụng và tái chế chất thải; hỗ trợ triển khai và nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nuôi trồng bền vững, các mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững…


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích