Đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Sáu, 10/07/2020, 20:46 [GMT+7]

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện.
 
Theo đó, địa phương tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xây dựng các vùng sản xuất tập trung đối với một số sản phẩm chủ lực của huyện như: xoài, khoai sáp, rau đậu, lúa, mía...; hỗ trợ nông dân thực hành nông nghiệp tốt theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP... nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nông sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến các hộ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến nông, thủy sản các quy định về chất lượng của các thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc để chủ động đáp ứng theo tiêu chuẩn yêu cầu phục vụ xuất khẩu...
 
VĨNH THÀNH
.

các thông tin tiện ích