Tập trung thanh kiểm tra chuyên ngành

Thứ Năm, 09/07/2020, 23:04 [GMT+7]

Tập trung thanh kiểm tra chuyên ngành

Tháng 8-2017, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa được thành lập để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.


Tính đến hết năm 2019, phòng đã tham mưu Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành 26 quyết định thanh tra theo kế hoạch, tiến hành thanh tra 522 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 46 trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vật tư nông nghiệp, tổng số tiền phạt gần 168 triệu đồng. Năm 2020, lực lượng thanh tra thú y phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đã xây dựng, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định 3738 ngày 13-12-2019 của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích