08:06, 21/06/2020

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa: 12 lần đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Mới đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020. Đây là lần thứ 12 công ty đạt danh hiệu này.

Mới đây, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020. Đây là lần thứ 12 công ty đạt danh hiệu này.

 

Đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa  nhận danh hiệu.

Đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu.


Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao là động lực đối với công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Với hơn 40 dòng sản phẩm cao cấp có mặt trên khắp cả nước và tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, yến sào Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp cũng luôn hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.


Thời gian qua, công ty luôn nỗ lực nghiên cứu sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao. Với những kết quả đạt được, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh.


Nhật Minh