08:06, 21/06/2020

Vạn Ninh: Thực hiện giải ngân tín dụng chính sách gần 79 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã thực hiện giải ngân các chương trình vay vốn ưu đãi cho 2.315 khách hàng với số tiền gần 79 tỷ đồng.

 

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã thực hiện giải ngân các chương trình vay vốn ưu đãi cho 2.315 khách hàng với số tiền gần 79 tỷ đồng.


Theo đó, một số chương trình vay vốn có mức giải ngân đạt cao như: Chương trình giải quyết việc làm 20,6 tỷ đồng, chương trình dành cho hộ gia đình sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn 21,57 tỷ đồng, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 22,4 tỷ đồng, chương trình dành cho hộ cận nghèo gần 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã thực hiện giãn nợ cho 117 khách hàng với số tiền 1,5 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng khi thực hiện cách ly toàn xã hội để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện là 409 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm 2020, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,23%.

Thanh Hải