10:06, 17/06/2020

Agribank Khánh Hòa: Đồng hành với khách hàng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Agribank Khánh Hòa đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Agribank Khánh Hòa đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Giảm lãi suất


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank về điều hành lãi suất năm 2020, từ đầu năm đến nay, Agribank Khánh Hòa đã nhiều lần thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, chi nhánh đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39 của Ngân hàng Nhà nước, chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ; đối với cho vay vốn chăn nuôi, chế biến thịt heo, gia cầm, cá tra và tôm, lãi suất cho vay ngắn hạn còn 5%/năm và trung, dài hạn chỉ từ 7,5% đến 10,5%/năm. Việc thực hiện giảm lãi suất liên tiếp của Agribank là hành động cụ thể thực hiện cam kết cùng ngành Ngân hàng thực thi nhiều giải pháp kích thích kinh tế, hỗ trợ tài khóa với quy mô lớn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế ứng phó hiệu quả sau dịch Covid-19.

 

Khách hàng giao dịch tại Agribank Khánh Hòa.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Khánh Hòa.


Agribank Khánh Hòa thực hiện giảm lãi tiền vay cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mức giảm tối đa 1%/năm (áp dụng cho các khoản nợ đến hạn trả lãi); triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Agribank ban hành với quy mô tài trợ lên đến 100.000 tỷ đồng, mức lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5%/năm đến tối đa 2,5%/năm (áp dụng cho các khoản giải ngân mới).


Là ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank luôn tiên phong trong việc giảm lãi suất huy động theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện, cơ sở để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế sau ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, Agribank Khánh Hòa đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng cá nhân và tổ chức ở tất cả các kỳ hạn gửi tiền.


Nhiều khách hàng được hỗ trợ


Đến cuối tháng 4, Agribank Khánh Hòa đã cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 132 khách hàng, với dư nợ 242 tỷ đồng. Trong đó, có 95 khách hàng cá nhân với dư nợ 32 tỷ đồng và 37 khách hàng pháp nhân với dư nợ 210 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi nhánh thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng với số dư nợ đã được giảm lãi, phí 72,6 tỷ đồng.


Triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Agribank ban hành với mức lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5%/năm lên đến 2,5%/năm, kết quả, chi nhánh đã giải ngân cho tổng số 179 khách hàng, doanh số cho vay 307 tỷ đồng. Trong đó, 127 khách hàng cá nhân với doanh số cho vay 109 tỷ đồng, 52 khách hàng pháp nhân với doanh số cho vay 198 tỷ đồng.


Trong tình hình cạnh tranh giữa các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn như hiện nay, việc duy trì mức lãi suất huy động thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động tại chi nhánh. Tuy nhiên, với việc triển khai toàn diện các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường chăm sóc khách hàng, Agribank Khánh Hòa vẫn đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác huy động vốn, nhận được sự tín nhiệm của khách hàng, đặc biệt là dân cư ở khu vực nông thôn. Đây là cơ sở để chi nhánh triển khai thực hiện tốt việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng.


Thời gian tới, ngoài việc sẽ tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, xác định mức độ thiệt hại của khách hàng để áp dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Agribank Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả gói tín dụng ưu đãi lãi suất nói trên; đảm bảo cung ứng đủ vốn theo nhu cầu của khách hàng; điều chỉnh giảm lãi suất huy động để tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.


NAM DU