10:04, 16/04/2020

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I giảm 7,63%

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I của tỉnh Khánh Hòa ước được 389,49 triệu USD, giảm 7,63% so cùng kỳ năm trước, đạt 25,4% kế hoạch năm. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I của tỉnh Khánh Hòa ước được 389,49 triệu USD, giảm 7,63% so cùng kỳ năm trước, đạt 25,4% kế hoạch năm. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 9,39 triệu USD, giảm 25,06%; kinh tế tập thể đạt 0,5 triệu USD, giảm 12%; kinh tế tư nhân đạt 139,14 triệu USD, giảm 11,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 240,46 triệu USD, giảm 4,33%.


Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm so cùng kỳ năm trước như: máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng giảm 71,12%; cà phê giảm 19,38%; hàng thủy sản giảm 14,19%; mây, tre, cói và thảm giảm 11,22%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 4,45%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: hàng dệt may tăng 49,54%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 13,33%.


Hàng hóa trong quý I chủ yếu xuất khẩu vào các thị trường như: Panama (thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh) với kim ngạch 156,48 triệu USD, giảm 38,8% so cùng kỳ năm trước; thị trường EU 113,16 triệu USD, tăng 73%; Hoa Kỳ 49,14 triệu USD, tăng 50,9%; Nhật Bản tăng 39,4%; Đài Loan giảm 2,8%; thị trường ASEAN giảm 26,2%; Hàn Quốc giảm 7%; Đức tăng 9,6%; Trung Quốc giảm hơn 87,8%...


H.DUNG