09:05, 15/05/2019

Cam Ranh: Kiến nghị hỗ trợ kinh phí cắm mốc vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản

UBND TP. Cam Ranh đang kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí năm 2019 đối với 2 hạng mục: dự án cắm mốc, thả phao định vị vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh và khảo sát, lập phương án nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.

UBND TP. Cam Ranh đang kiến nghị tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí năm 2019 đối với 2 hạng mục: dự án cắm mốc, thả phao định vị vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh và khảo sát, lập phương án nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Trong đó, cắm mốc, thả phao định vị 14,3 tỷ đồng; khảo sát lập phương án 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, TP. Cam Ranh còn đề xuất khoản kinh phí hỗ trợ di dời lồng bè hiện hữu đến vùng quy hoạch gần 15 tỷ đồng sau khi thực hiện 2 bước trên.

 

Vịnh Cam Ranh lồng nuôi dày đặc.

Vịnh Cam Ranh lồng nuôi dày đặc.


Ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế Cam Ranh cho biết, Sở Tài chính đang chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của TP. Cam Ranh.


V.L