TP. Cam Ranh:

Phấn đấu đạt đô thị loại II vào năm 2025

Thứ Năm, 14/06/2018, 22:53 [GMT+7]

Phấn đấu đạt đô thị loại II vào năm 2025

Ngày 14-6, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thành ủy Cam Ranh về Chương trình phát triển đô thị TP. Cam Ranh giai đoạn 2016 - 2020.


Những năm qua, TP. Cam Ranh đã quan tâm, xây dựng nhiều chính sách thực hiện chương trình phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng được quy hoạch, đầu tư nâng cấp và từng bước hoàn thiện. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035, tạo cơ sở để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, TP. Cam Ranh cũng xúc tiến đầu tư hơn 70 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu đô thị và nhà ở. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều công trình lớn còn chậm so với kế hoạch; nguồn vốn bố trí thực hiện chương trình còn thấp, chỉ đạt 11% so với nhu cầu; một số xã đã nâng cấp lên phường nhưng chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị còn hạn chế; chưa kêu gọi được các nhà đầu tư tham gia các dự án... 

   

Ông Đào Công Thiên yêu cầu lãnh đạo TP. Cam Ranh rà soát, xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện từng chỉ tiêu phát triển đô thị nhằm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu để đưa Cam Ranh phát triển lên đô thị loại II vào năm 2025 như kế hoạch. Thành phố cần tích cực kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, định hướng nhà đầu tư triển khai hai trục đường chính là Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng; các sở, ngành có liên quan xem xét, tìm giải pháp hỗ trợ TP. Cam Ranh về nguồn vốn, trình tự thủ tục thực hiện các dự án.


VĂN KỲ
 

.

các thông tin tiện ích